Uslovi korištenja - Rodni kraj

Rodnikraj

Amicus certus in re incerta cernitur
Pravi se prijatelj poznaje u nevolji
Dobrodošli
Přejít na obsah

Uslovi korištenja

Korisnici
Uslovi korištenja

Opšti uslovi korištenja stranice "rodnikraj.eu"
Stranica www.rodnikraj.eu  (dalje samo "rodnikraj.eu") je stranica u privatnom vlasništvu. Namjena informacija koje su na raspolaganju posjetiocima ove stranice su isključivo informativnog karaktera.
Web stranica vam omogućuje korištenje svih svojih usluga i sadržaja namijenjenih korisnicima koji u potpunosti podliježu dole navedenim uslovima korištenja. Uslovi korištenja se odnose na sve sadržaje i usluge koje pruža "rodnikraj.eu". Korištenjem bilo kojeg dijela ove stranice smatra se, da su korisnici upoznati sa ovim Uslovima. Posjetioci koriste sve sadržaje stranice na vlastitu odgovornost, te se "rodnikraj.eu" ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem njegovih sadržaja.
Autorska prava
"rodnikraj.eu" sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja novinskih agencija, sicijalnih mreža itd.. Sadržaj putem komentara mogu objavljivati i registrovani korisnici stranice "rodnikraj.eu"
Dizajn stranice, te autorski članci, dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na "rodnikraj.eu" ne smiju se  distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričite dozvole "rodnikraj.eu" ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu stranici "rodnikraj.eu" ili bilo kojoj trećoj strani odnosno autorima. Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava, te prava trećih osoba.
Linkovi na ostale web stranice i portale
Rodnikraj.eu se sastoji, pored ostalog, i od besplatnih sadržaja, te linkova na vanjske stranice.
Svi sadržaji stranice se koriste na vlastitu odgovornost a "rodnikraj.eu" se nemože smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem, tako da "rodnikraj.eu" ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu korištenjem sadržaja ove stranice.
Registracija korisnika
Registracijom na stranici "rodnikraj.eu" korisnik stiče određena prava koja nemaju drugi posjetioci portala. Registrovani član može postati svaki posjetilac koji prođe postupak registracije.
Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi.
"rodnikraj.eu" zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa, bez prethodne najave ili objašnjenja. "rodnikraj.eu" ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa.
Zaštita privatnosti korisnika
"rodnikraj.eu" poštuje privatnost korisnika i posjetioca stranice. "rodnikraj.eu" neće davati na uvid trećoj strani podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku. Podaci o korisniku bit će dostupni trećoj strani isključivo u slučaju kada je takva obaveza regulisana važećim zakonom.
"rodnikraj.eu" se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja Pravila korištenja stranice "rodnikraj.eu" ili nezakonitih aktivnosti korisnika.
Pravila ponašanja
Korisnicima stranice "rodnikraj.eu" strogo je zabranjeno:
- Lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne, fizičke ili izmišljene osobe.
- Objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće domaće ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, ili koji na bilo koji način može nanijeti šteti integritetu ostalih korisnika ili treće strane.
- Objavljivanje i razmjena informacija i podataka za koje posjetilac zna ili pretpostavlja da su netačne, obmanjujuće ili lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima.
- Objavljivanje sadržaja koji je patentiran, tajan ili je zaštićen pravima korištenja i za koji korisnik ne posjeduje prava za objavu.
- Svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računarske datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računarskog softvera ili hardvera i telekomunikacijske opreme.
Promjena uslova korištenja
Stranica "rodnikraj.eu" zadržava pravo izmjene ovih Uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na stranici "rodnikraj.eu"

Rodnikraj

www.rodnikraj.eu

Web stranica vam omogućuje korištenje svih svojih
usluga i  sadržaja  namijenjenih  korisnicima koji  u
potpunosti  podliježu dole navedenim uslovima ko-
rištenja. Uslovi korištenja se odnose na sve sadržaje
i usluge koje pruža "rodnikraj.eu". Korištenjem bilo
kojeg dijela ove  stranice smatra s e da su korisnici
upoznati sa ovim uslovima.P osjetioci koriste sve
sadržaje  stranice na  vlastitu odgovornost,  te se
"rodnikraj.eu" ne može  smatrati  odgovornim  za
bilo  kakvu  štet u  nastalu  korištenjem njegovih
sadržaja.

Rodnikraj
• Copyright © 2009 - 2019 by "rodnikraj"•   
Návrat na obsah