Slovenija - Rodnikraj

Traži
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Slovenija

Istorija > SFRJ

Socijalistička republika Slovenija

Socijalistička Republika Slovenija (slovenski: Socialistična republika Slovenija) bila je jedna od šest republika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Preimenovana je u "Socijalističku Republiku" kad i ostale jugoslavenske republike, Ustavom iz 1963; a nezavisnost je proglasila 1991. Naziv joj je promenjen u  "Republika Slovenija". Glavni grad je bio Ljubljana. Konstitutivan narod su bili Slovenci, a zvanične narodnosti: Mađari i Italijani, ali samo u opštinama u kojima su predstavljali značajni deo stanovništva. Bila je privredno najrazvijenija jugoslovenska republika, a po veličini bila ja predzadnja (veća samo od SR Crne Gore)

     
Republika Slovenija je primorska i podalpska država na jugu srednje Evrope, koja se na zapadu graniči sa Italijom, na severu s Austrijom, na severoistoku s Mađarskom, na istoku i jugu s Hrvatskom, a na jugozapadu, u Piranskom zalivu, ima izlaz na Jadransko more.
U različitim periodima istorije Slovenije, država je bila deo Rimskog carstva, Karantanije (samo moderni deo severne Slovenije), Svetog rimskog carstva, Austo-Ugarske, Države Slovenaca, Hrvata i Srba, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1929. preimenovana u Kraljevina Jugoslavija) između dva svetska rata, i SFR Jugoslavije od 1945. do sticanja nezavisnosti 1991. godine.
Slovenija je članica Ujedinjenih nacija, Evropske unije i NATO saveza.

Četiri glavna evropska geografska regiona se nalaze u Sloveniji: Alpi, Dinaridi, Panonska nizija i Sredozemlje . Najviša tačka Slovenije je Triglav (2.864 m;); prosečna nadmorska visina države iznad nivoa mora je 557 metara. Oko jedne polovine države 11,691 km²) je prekriveno šumom; ovo čini Sloveniju trećom najpošumljenijom državom u Evropi, odmah iza Finske i Švedske. Pašnjaci pokrivaju 5.593 km² države, a livade i bašče 2.471 km². Takođe, postoji još 363 km² voćnjaka, i 216 km² vinograda.
Klima Slovenije je mediteranska na obali, alpska na planinama, kontinentalna sa blagim letima i hladnim zimama na visoravnima i dolinama na istoku. Prosečne temerature su od -2°C u januaru do 21°C u julu. Prosečne padavine su 1.000 milimetara na obali, do čak 3.500 milimetara na Alpima, 800 milimetara na jugoistoku i 1.400 milimetara u središnjoj Sloveniji.
Geometrijski centar gravitacije Slovenije je lociran na koordinatama 46°07'11,8" SGD and 14°48'55,2" IGŠ i leži u Spodnja Slivna, u okolini Vače, u opštini Litija.

Prema Ustavu Repubike Slovenije, opština (sl. občina) je samoupravna lokalna zajednica (tj. jedinica lokalne samouprave), koja obuhvata područje jednog ili više naselja koja su povezana zajedničkim potrebama i interesima stanovnika. Po slovenačkom Zakonu o lokalnoj samoupravi, opština mora imati najmanje 5.000 stanovnika, ali ima i onih koje zbog geografskih, pograničnih, nacionalnih, istorijskih ili privrednih razloga imaju taj status iako imaju manje od 5.000 stanovnika. U opštine spadaju poslovi lokalnog značaja koje opština može obavljati samostalno i koji se tiču samo stanovnika opštine. Grad može dobiti status gradske opštine ako ima više od 10.000 stanovnika i predstavlja geografski, privredno i kulturno središte područja u kome se nalazi. Međutim taj status može dobiti i opština zbog istorijskih razloga. Na gradsku opštinu država može preneti poslove iz svoje nadležnosti, a koji utiču na razvoj grada.
Slovenija je od 2011. godine podeljena na 211 opština, među kojima njih 11 ima status gradske opštine
.

Više>>>
http://sr.wikipedia.org

 
• Copyright © 2009 - 2014 by "rodnikraj"     •
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky