Slovenija - Rodni kraj

Rodnikraj

Amicus certus in re incerta cernitur
Pravi se prijatelj poznaje u nevolji
Dobrodošli
Přejít na obsah

Slovenija

Istorija > SFRJ
Slovenija

Socijalistička republika Slovenija
Socijalistička Republika Slovenija (slovenski: Socialistična republika Slovenija) bila je jedna od šest republika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Preimenovana je u "Socijalističku Republiku" kad i ostale jugoslavenske republike, Ustavom iz 1963; a nezavisnost je proglasila 1991. Naziv joj je promenjen u  "Republika Slovenija". Glavni grad je bio Ljubljana. Konstitutivan narod su bili Slovenci, a zvanične narodnosti: Mađari i Italijani, ali samo u opštinama u kojima su predstavljali značajni deo stanovništva. Bila je privredno najrazvijenija jugoslovenska republika, a po veličini bila ja predzadnja (veća samo od SR Crne Gore)
Republika Slovenija je primorska i podalpska država na jugu srednje Evrope, koja se na zapadu graniči sa Italijom, na severu s Austrijom, na severoistoku s Mađarskom, na istoku i jugu s Hrvatskom, a na jugozapadu, u Piranskom zalivu, ima izlaz na Jadransko more.
U različitim periodima istorije Slovenije, država je bila deo Rimskog carstva, Karantanije (samo moderni deo severne Slovenije), Svetog rimskog carstva, Austo-Ugarske, Države Slovenaca, Hrvata i Srba, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1929. preimenovana u Kraljevina Jugoslavija) između dva svetska rata, i SFR Jugoslavije od 1945. do sticanja nezavisnosti 1991. godine.
Slovenija je članica Ujedinjenih nacija, Evropske unije i NATO saveza.
Četiri glavna evropska geografska regiona se nalaze u Sloveniji: Alpi, Dinaridi, Panonska nizija i Sredozemlje . Najviša tačka Slovenije je Triglav (2.864 m;); prosečna nadmorska visina države iznad nivoa mora je 557 metara. Oko jedne polovine države 11,691 km²) je prekriveno šumom; ovo čini Sloveniju trećom najpošumljenijom državom u Evropi, odmah iza Finske i Švedske. Pašnjaci pokrivaju 5.593 km² države, a livade i bašče 2.471 km². Takođe, postoji još 363 km² voćnjaka, i 216 km² vinograda.
Klima Slovenije je mediteranska na obali, alpska na planinama, kontinentalna sa blagim letima i hladnim zimama na visoravnima i dolinama na istoku. Prosečne temerature su od -2°C u januaru do 21°C u julu. Prosečne padavine su 1.000 milimetara na obali, do čak 3.500 milimetara na Alpima, 800 milimetara na jugoistoku i 1.400 milimetara u središnjoj Sloveniji.
Geometrijski centar gravitacije Slovenije je lociran na koordinatama 46°07'11,8" SGD and 14°48'55,2" IGŠ i leži u Spodnja Slivna, u okolini Vače, u opštini Litija.
Prema Ustavu Repubike Slovenije, opština (sl. občina) je samoupravna lokalna zajednica (tj. jedinica lokalne samouprave), koja obuhvata područje jednog ili više naselja koja su povezana zajedničkim potrebama i interesima stanovnika. Po slovenačkom Zakonu o lokalnoj samoupravi, opština mora imati najmanje 5.000 stanovnika, ali ima i onih koje zbog geografskih, pograničnih, nacionalnih, istorijskih ili privrednih razloga imaju taj status iako imaju manje od 5.000 stanovnika. U opštine spadaju poslovi lokalnog značaja koje opština može obavljati samostalno i koji se tiču samo stanovnika opštine. Grad može dobiti status gradske opštine ako ima više od 10.000 stanovnika i predstavlja geografski, privredno i kulturno središte područja u kome se nalazi. Međutim taj status može dobiti i opština zbog istorijskih razloga. Na gradsku opštinu država može preneti poslove iz svoje nadležnosti, a koji utiču na razvoj grada.
Slovenija je od 2011. godine podeljena na 211 opština, među kojima njih 11 ima status gradske opštine.

Rodnikraj

www.rodnikraj.eu

Web stranica vam omogućuje korištenje svih svojih
usluga i  sadržaja  namijenjenih  korisnicima koji  u
potpunosti  podliježu dole navedenim uslovima ko-
rištenja. Uslovi korištenja se odnose na sve sadržaje
i usluge koje pruža "rodnikraj.eu". Korištenjem bilo
kojeg dijela ove  stranice smatra s e da su korisnici
upoznati sa ovim uslovima.P osjetioci koriste sve
sadržaje  stranice na  vlastitu odgovornost,  te se
"rodnikraj.eu" ne može  smatrati  odgovornim  za
bilo  kakvu  štet u  nastalu  korištenjem njegovih
sadržaja.

Rodnikraj
• Copyright © 2009 - 2019 by "rodnikraj"•   
Návrat na obsah