Makedonija - Rodni kraj

Rodnikraj

Amicus certus in re incerta cernitur
Pravi se prijatelj poznaje u nevolji
Dobrodošli
Přejít na obsah

Makedonija

Istorija > SFRJ
Makedonija

Socijalistička Republika Makedonija
Makedonija je bivša jugoslavenska republika. Preimenovana je u "Socijalističku Republiku" kad i ostale jugoslavenske republike, Ustavom iz 1963., a osamostalila se 1992, te potom promenila naziv u "Republika Makedonija". Glavni grad je bio Skoplje. Konstitutivan narod su bili Makedonci, a zvanične narodnosti bile su: Albanci (do 1971. godine, koristio se naziv Šiptari) i Turci, ali samo u opštinama u kojima su činili značajni deo stanovništva. Sastojala se iz 34 opštine, od čega pet u sastavu Grada Skoplja. Spadala je među najnerazvijenije jugoslovenske republike, a po veličini je bila četvrta, posle SR Srbije , SR Hrvatske i SR Bosne i Hercegovine.
Pojam Makedonija može da se odnosi na:
Republiku Makedoniju, državu u jugoistočnoj Evropi čije se granice poklapaju sa geografskom oblašću Vardarska Makedonija.
Makedoniju, istorijsko-geografsku oblast na jugu Jugoistočne Evrope i Balkanskog pouostrva,
Vardarsku Makedoniju, deo geografske oblasti Makedonija koja se većim delom poklapa sa granicama Republike Makedonije;
Egejsku Makedoniju (Grčku Makedoniju), deo geografske oblasti Makedonija u Grčkoj;
Zapadnu Makedoniju, administrativnu jedinicu u Grčkoj,
Središnju Makedoniju, administrativnu jedinicu u Grčkoj,
Istočnu Makedoniju, administrativnu jedinicu u Grčkoj;
Pirinsku Makedoniju, deo geografske oblasti Makedonija u Bugarskoj, današnja Blagoevgradska oblast;
Antičku Makedoniju, antičko kraljevstvo Filipa II, Aleksandra Velikog i njihovih prethodnika i naslednika;
Rimsku Makedoniju, administrativnu jedinicu Rismkog carstva;
Vizantijsku Makedoniju, administrativnu jedinicu Vizantijske imperije; ili
SR Makedoniju, administrativnu jedinicu Druge Jugoslavije.

Rodnikraj

www.rodnikraj.eu

Web stranica vam omogućuje korištenje svih svojih
usluga i  sadržaja  namijenjenih  korisnicima koji  u
potpunosti  podliježu dole navedenim uslovima ko-
rištenja. Uslovi korištenja se odnose na sve sadržaje
i usluge koje pruža "rodnikraj.eu". Korištenjem bilo
kojeg dijela ove  stranice smatra s e da su korisnici
upoznati sa ovim uslovima.P osjetioci koriste sve
sadržaje  stranice na  vlastitu odgovornost,  te se
"rodnikraj.eu" ne može  smatrati  odgovornim  za
bilo  kakvu  štet u  nastalu  korištenjem njegovih
sadržaja.

Rodnikraj
• Copyright © 2009 - 2019 by "rodnikraj"•   
Návrat na obsah