Hronologija - Rodni kraj

Rodnikraj

Amicus certus in re incerta cernitur
Pravi se prijatelj poznaje u nevolji
Dobrodošli
Přejít na obsah

Hronologija

Istorija > Svetozar Ćorović
Hronologija dogadjaja

PRE NOVE ERE

40000 -      
godina pre nove ere - Pojava prvih ljudi na Balkanskom poluostrvu.
1000-5000  godina pre nove ere - Starije kameno doba (poleolit)
6700-5500  godina pre nove ere - Kultura Lepenskog Vira
5300-3200  godina pre nove ere - Mladje kameno doba (neolit)
4800-4400  godina pre nove ere - Kultura Starčevo
4400-3200  godina pre nove ere - Kultura Vinča
2000-1000  godina pre nove ere - Bronzano doba
1000           godina pre nove ere - 100 godina nove ere - Gvozdeno doba
III vek pre nove ere ---------------   Započinje Rimsko osvajanje Balkanskog poluostrva

1-6 VEK

I vek ------------------------Rimska Imperija učvršćuje vlast na Balkanu

I i II vek -------------------- Prvi pouzdani podaci o Slovenima kod istoričara Plinija starijeg,Tacita i Ptolomeja
III-VI vek -------------------Velika seoba naroda
394. godine -------------- Hrišćanstvo postaje državna vera Rimskog Carstva
395. godine -------------- Car Teodosije podelio Rimsko Carstvo na dva dela: Zapadno (Rim) i  Istočno (Konstantinopolj) radi lakšeg upravljanja
476. godine -------------- Pad Zapadnog rimskog carstva
550. godine -------------- Mnoštvo Slovena prodire na Balkan i po prvi put tu prezimljuje

7 VEK

614. godine ---------------Sloveni i Avari osvajaju Dalmaciju i prodiru do Jadrana

623 - 658.g --------------- Moravski knez Samo ujedinjuje slovenska plemena u borbi protiv Avara, do polovine VI veka Srbi se naseljavaju na Balkansko poluostrvo
680. godine -------------- Bugari se doseljavaju na Balkan

8 VEK

Prvi Srpski vladari: kneževi Višeslav, Radoslav i Prosigoj

9 VEK

863. godine -------------- Ćirilo stvara glagoljicu, prvo slovensko pismo
867-886.g----------------- Srbi primili hrišćanstvo
878. godine -------------- Prvi pismeni pomen slovenskog naziva  Beograd
893. godine -------------- Učenici Ćirila i Metodija, Kliment i Naum šire ćirilicu medju Srbima
895. godine -------------- Madjari prodiru u Panonsku niziju

10 VEK

910 - 928.g ---------------Prvi hrvatski kralj Tomislav
917- 920.g---------------- Srpski knez Pavle Branović
920 - 924.g -------------- Srpski knez Zaharije Pribisavljević
924 - 927.g -------------- Bugarska okupacija srpskih zemalja
927- 950.g --------------- Knez Časlav Klonimirović, vladar Raške, Duklje, Travunije i Bosne
966. godine -------------- Poljaci primaju hrišćanstvo
970. godine -------------- Jovan Vladimir postaje zetski kralj
972. godine -------------- Započinje pokrštavanje Madjara
976-1014.g ---------------Makedonski i Bugarski car Samuilo
988. godine -------------- Započinje pokrštavanje Rusije

11 VEK

1014. godine -------------Poraz cara Samuila na Bregalnici

1018. godine -------------Slom i propast Makedonskog carstva
1019. godine -------------Vizantija uspostavlja Ohridsku arhiepiskopiju
1020. godine -------------Prvi pomen Raške episkopije
1035 -1051.g ----------- Knez Vojislav vlada Dukljom (Zeta)
1054 godine -------------Hrišćanska crkva podeljena je na  Istočnu (pravoslavnu) i Zapadnu (rimokatoličku)
1077. godine ------------Dukljanski knez Mihajlo Vojisavljević postaje kralj
1080. godine ------------Raški župan Vukan
1081-1101.g ------------Dukljanski kralj Konstantin Bodin
1096. godine ------------Počeo I krstaški rat; krstaši prolaze kroz Srbiju
1097. godine ------------Bitka na Gvozdu, propast hrvatske države

12 VEK

1102. godine -------------Pacta Conventa, sporazum kojim Hrvatska postaje deo Ugarske

1112. godine -------------Umire raški župan Vukan
1122-1143.g -------------Raški veliki župan Uroš I
1143-1156.g--------------Veliki župan Uroš II
1147. godine -------------Počeo II krstaški rat
1155. godine -------------Raški veliki župan Desa
1160-1162.g -------------Raški veliki župan Beloš
1162. godine -------------Druga vlada župana Dese
1163. godine -------------Raški veliki župan Tihomir, Nemanjin brat
1166. godine -------------Početak vladavine Stefana Nemanje
1175. godine -------------Rodjen Rastko Nemanjić (Sveti Sava)
1185. godine -------------Napisano Miroslavljevo jevandjelje
1189. godine -------------Počinje III krstaški rat; susret Nemanje i Barbarose u Nišu
1196. godine -------------Stefan Nemanja se povukao sa vlasti
1199. godine -------------Smrt Stefana Nemanje

13 VEK

1202. godine -------------Počinje IV krstaški rat
1204-1205.g -------------Stefan postaje veliki župan
1217. godine -------------Stefan se krunisao za kralja i postao Stefan Prvovenčani
1217. godine -------------Počinje V krstaški rat
1219. godine -------------Srpska crkva postaje autokefalna (samostalna), Sava Nemanjić postaje njen prvi arhiepiskop
1228. godine -------------Smrt Stefana Prvovenčanog
1228. godine -------------Radoslav postaje srpski kralj
1228. godine -------------Počinje VI krstaški rat
1233. godine -------------Vladislav smenjuje Radoslava na srpskom prestolu
1236. godine -------------Smrt Save Nemanjića
1243. godine -------------Uroš I postaje srpski kralj
1248. godine -------------Počinje VII krstaški rat
1250-1278.g -------------Bosanski ban Prijezda, osnivač dinastije Kotromanić
1276. godine -------------Dragutin smenjuje Uroša na srpskom prestolu
1282. godine -------------Milutin nasledjuje krunu od Dragutina
1284. godine -------------Beograd prvi put pod srpskom vlašću
1299. godine -------------Milutin se oženio vizantijskom princezom Simonidom

14 VEK

1321. godine -------------Smrt kralja Milutina
1322. godine -------------Krunisanje Stefana III Dečanskog
1325. godine -------------Ženidba Stefana Dečanskog vizantijskom princezom  Marijom Paleolog
1330. godine -------------Bitka kod Velbužda
1331. godine -------------Dolazak na presto Stefana Dušana
1331. godine -------------Smrt Stefana Dečanskog
1331. godine -------------Ulazak kralja Dušana u Dubrovnik
1331. godine -------------Ženidba Dušanova bugarskom princezom Jelenom
1336. godine -------------Dušan osvaja Beograd i Mačvu
1336 - 1340.g ------------Dušan zauzima Makedoniju, Albaniju i Epir
1346. godine -------------Državni sabor u Skoplju
1346. godine -------------Krunisanje Dušanovo za cara i Uroša za kralja
1349. godine -------------Donošenje Dušanovog zakonika
1355. godine -------------Smrt cara Stefana Dušana
1355-1371 g -------------Car Stefan Uroš V Nemanjić - Uroš Nejaki
1365. godine -------------Vukašin Mrnjavčević krunisan za kralja i savladara cara Uroša V
1366. godine -------------Balšići prestaju da priznaju vlast cara Uroša
1371. godine -------------Bitka na Marici (26. septembar). Pogibija kralja Vukašina i despota Uglješe Mrnjavčevića (4. decembar) Smrt cara Uroša
1373. godine -------------Knez Lazar pobedio Nikolu Altomanovića i pripojio deo njegovih oblasti (Rudnik, Zlatibor)
1375. godine -------------Carigradska crkva priznala srpskom verskom poglavaru  titulu patrijarha
1377. godine -------------Kralj Tvrtko I se u Mileševi krunisao za Srpskog kralja
1379. godine -------------Knez Lazar potukao Radiča Brankovića i pripojio Kičevo i Braničevo
1386. godine -------------Murat I osvojio Niš. Knez Lazar pobedio Turke u bitki kod Pločnika
1389. godine -------------Bitka na Kosovu(15/28. juni). Pogibija kneza Lazara  i sulatana Murata
1389-1402.g ------------ Turski sultan Bazatid I
1389-1402.g ------------ Srpski knez Stefan Lazarević
1390-1396.g ------------ Patrijarh Danilo III; uveo kult kneza Lazara
1393-1396.g ------------ Turci osvajaju Bugarsku
1395. godine -------------Bitka na Rovinama; pogibija Kraljevića Marka

15 VEK

1402. godine -------------Poraz sultana Bajazida kod Angore (Ankara)
1402. godine -------------Knez Stefan Lazarević dobija titulu despota
1402. godine -------------Druga bitka na Kosovu izmedju Lazarevića i Brankovića
1403. godine -------------Despot Stefan Lazarević dobija Mačvu i Beograd od ugarskog kralja Žigmunda
1426. godine -------------Sabor u Srebrenici na kome je despot Stefan odredio Djuradja Brankovića za svog naslednika
1427. godine -------------Smrt Stefana Lazarevića
1430. godine -------------Zidanje grada Smedereva, najačeg utvrdjenja srpske despotovine
1439. godine -------------Prvi pad Smedereva pod Tursku vlast
1440. godine -------------Stefan Crnojević postaje nezavisni gospodar Crne Gore
1441. godine -------------Pad Novog Brda pod Tursku vlast
1448. godine -------------Treća bitka na Kosovu izmedju Ugarske i Turske završila se porazom ugarske vojske
1448. godine -------------Stefan Vukčić se proglasio “Hercegom od Svetog Save”
1456. godine -------------Smrt despota Djurdja Brankovića
1458. godine -------------Smrt despota Lazara Brankovića, naslednika despota Djurdja
1459. godine -------------Pad Smedereva i konačan kraj srpske srednjevekovne države
1463. godine -------------Pad Bosne pod Tursku vlast
1471. godine -------------Ivan Crnojević priznaje Tursku vrhovnu vlast
1482. godine -------------Cetinje postaje prestonica Crnojevića
1482. godine -------------Pad Hercegovine pod Tursku vlast
1490. godine -------------Djurdje Crnojević dolazi na presto Crne Gore
1494. godine -------------Na Cetinju počela rad prva štamparija kod južnih Slovena
1496. godine -------------Crna Gora gubi samostalnost

16 VEK

1513. godine -------------Crna gora postaje sandžak pod upravom Skenderbega (Staniše) Crnojevića
1521. godine -------------Pad Beograda pod Tursku vlast
1527-1528.--------------- Imenovanje i smrt srpskog despota Radiča Božića
1537. godine -------------Smrt despota Stefana Berislavića
1537. godine -------------Pobeda Turaka kod Gorjana; pogibija poslednjeg srpskog despota Pavla Bakića
1557. godine -------------Obnavljanje rada Pećke patrijaršije
1593-1606. -------------- Rat Austrije i Osmanskog carstva
1594. godine -------------Ustanak Srba u Banatu; spaljivanje moštiju Sveto Save u Beogradu
1596. godine -------------Srbi osvajaju Klis od Turaka
1597. godine -------------Ustanak vojvode Gordana u Hercegovini

17 VEK

1630. godine -------------Statuta Valachorum - regulisanje statusa Srba u Vojnoj krajini
1654 -1669. --------------Kandijski rat (mletačko-turski); velika uloga srpskih hajduka i    uskoka u borbama protiv Turaka
1683 -1699.---------------Veliki bečki rat
1690. godine -------------Velika seoba; prva privilegija cara Leopolda Srbima u Ugarskoj

18 VEK

1708. godine -------------Prvi srpski narodno-crkveni sabor u Krušedolu
1710. godine -------------Davanje samostalnosti Karlovačkoj mitropoliji
1714-1718.g -------------Rat Venecije i Austrije s Osmanskim carstvom
1718 -1736.g ------------Austrijska uprava u severnim područjima Srbije
1736 -1739.g ------------Rat Austrije i Osmanskog carstva
1766. godine ------------Ukidanje Pećke patrijaršije
1788-1791.g -----------  Rat Austrije i Osmanskog carstva; Kočina krajina
1790. godine ------------Temišvarski sabor Srba
1796. godine ------------Pobeda Crnogoraca nad Turcima u Martinićima i Krusima

19 VEK

1804. godine -------------Seča knezova (kraj januara)
1804. godine -------------Zbor u Orašcu, početak ustanka (2. februar po starom kalendaru)
1805. godine -------------Bitka kod Ivankovca; prva velika pobeda (6. avgust)
1805. godine -------------Osnivanje Praviteljstvujuščeg Sovjeta (kraj avgusta)
1806. godine -------------Boj na Mišaru (1. avgust)
1806. godine -------------Pobeda na Deligradu  (22-23. avgusta)
1806. godine -------------Oslobodjenje Beograda  (27. decembar)
1808. godine -------------Otvaranje Velike škole u Beogradu  (3. avgust)
1808. godine -------------Narodna skupština u Beogradu; proglašenje Karadjordja i njegovog potomstva za zakonite srpske predvoditelje  (14. decembar)
1809. godine -------------Pogibija vojvode Sindjelića na Čegru (19. maj)
1810. godine -------------Pobeda kod Varvarina (6. septembar)
1810. godine -------------Boj na Tičaru kod Loznice  (6. oktobar)
1811. godine -------------Narodna skupština u Beogradu,postavljanje osnove državnom uredjenju Srbije (8-11. januar)
1812. godine -------------Mir u Bukureštu  (16. maj)
1813. godine -------------Ofanziva Turaka; porazi Srba na svim frontovima  (jul)
1813. godine -------------Bežanje  Karadjordja i većine starešina u Austriju  (septembar)
1813. godine -------------Kraj ustanka; ulazak Turaka u sve gradove (6. oktobar)
1814. godine -------------Hadži-Prodanova buna (septembar)
1815. godine -------------Takovski ustanak  (11.april)
1815. godine -------------Boj na Ljubiću (maj)
1815. godine -------------Pregovori Miloš-Huršid Paša i Miloš-Marašli Ali-paša  (jul)
1816. godine -------------Turski fermani o uredjenju odnosa Srba i Turaka
1817. godine -------------Ubistvo Karadjordja (13.jul)
1825. godine -------------Djakova buna (januar)
1826. godine -------------Čarapićeva buna
1827. godine -------------Akermanska konvecija
1829. godine -------------Jedrenski mir
1830. godine -------------Sultanov hatišerif o srpskoj autonomiji
1833. godine -------------Njegoš rukopoložen za mitropolita
1835. godine -------------Miletina buna (januar)
1835. godine -------------Sretenjski ustav (februar)
1838. godine -------------Turski ustav
1830. godine -------------Miloševa abdikacija (jun)
1840. godine -------------Mihailo postaje srpski Knez (mart)
1842. godine -------------Mihailov pad
1842. godine -------------Aleksandar Karadjordjević izabran za Kneza (septembar)
1844. godine -------------Srpski gradjanski zakonik
1844. godine -------------Nečertanije
1847. godine -------------Pobeda Vukove reforme srpskog književnog jezika
1847. godine -------------Objavljen “Gorski vijenac”
1848. godine -------------Petrovdanska skupština
1855. godine -------------Donet Zakonik knjaza Danila
1857. godine -------------Tenkina zavera
1858. godine -------------Svetoandrejska skupština
1858. godine -------------Pobeda Crnogoraca nad Turcima kod Grahova
1858. godine -------------Knez Miloš po drugi put dolazi na presto Srbije
1860. godine -------------Knez Miloš umire u Beogradu 18. septembra, a 27. septembra na srpski presto stupa njegov sin Mihailo
1860-1918.  ------------- Nikola I Petrović, gospodar i kralj Crne Gore
1862. godine -------------U Beogradu 15. juna dolazi do sukoba izmedju  Srba i Turaka i bombardovanja grada
1867. godine -------------Sultan predaje "na čuvanje" gradove  knezu Mihailu i Turci napuštaju Beograd
1868. godine -------------U Topčideru je 29. maja ubijen knez Mihailo, a na presto dolazi njegov maloletni sinovac Milan Obrenović
1872. godine -------------Knez Milan postaje punoletan
1875. godine -------------Izbija bosansko-hercegovački ustanak
1876. godine -------------Srbija i Crna Gora objavljuju rat Turskoj; pobeda Crnogoraca na Vučjem dolu
1878. godine -------------Na Berlinskom kongresu Srbija i Crna Gora dobijaju nezavisnost i teritorijalno proširenje
1881. godine -------------Osnovane Radikalna i Napredna stranka; početak modernog političkog života u Srbiji
1882. godine -------------Srbija postaje kraljevina, a knez Milan kralj
1885. godine -------------Izbio srpsko-bugarski rat
1886. godine -------------Izgradjena prva železnička pruga u Srbiji
1888. godine -------------Donet je Ustav kojim se uvodi parlamentarni sistem
1889. godine -------------Kralj Milan se odrekao prestola
1893. godine -------------Postavši punoletan kralj Aleksandar 1. aprila obara namesničku vladu
1900. godine -------------Kralj Aleksandar se ženi Dragom Mašin, što izaziva političke potrese u Srbiji

20 VEK

1901. godine -------------U Beču umire bivši kralj Milan
1903. godine -------------U Beogradu 23. marta izbijaju demonstracije protiv režima, a 29. maja grupa oficira izvodi državni udar i ubija  kralja Aleksandra i kraljicu Dragu
1903. godine -------------Smena dinastija, na srpski presto dolazi Petar I Karadjordjević
1905. godine -------------Donet Ustav Crne Gore
1906-1911.g ------------ Carinski rat Austrougarske i Srbije
1908. godine -------------Aneksija (pripajanje) Bosne i Hercegovine Austrougarskoj
1910. godine -------------Crna Gora proglašena za kraljevinu
1912. godine -------------Zaključen Balkanski savez (Srbija, Crna Gora, Bugarska i Grčka) za proterivanje Turske iz Evrope
1912. godine -------------Prvi Balkanski rat
1913. godine -------------Drugi Balkanski rat
1913. godine -------------Bukureški mir, Srbija dobila Vardarsku Makedoniju, Kosovo, deo Metohije i Sandžaka, a Crna Gora ostatak Metohije i Sandžaka
1914. godine -------------Sarajevski atentat, ubistvo Franca Ferdinanda poslužilo kao povod za I svetski rat
1914-1918.g ------------- I svetski rat
1914. godine -------------Cerska i Kolubarska bitka, velike pobede srpske vojske nad Austrougarskom
1915. godine -------------Pad Beograda, Austrougarska okupacija Srbije
1916. godine -------------Srpska vojska i vlada prebacuju se na Krf
1917. godine -------------Solunski proces, obračun regenta Aleksandra sa “Crnom rukom”
1917. godine -------------Krfska deklaracija
1918. godine -------------Proboj Solunskog fronta, oslobadjanje Srbije i teritorija buduće  , Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. 1.decembra proglašena Kraljevina SHS.
1921. godine -------------Donet Vidovdanski ustav
1929. godine -------------Šestojanuarska diktatura kralja Aleksandra; Država dobija novo ime: Kraljevina Jugoslavija
1931. godine -------------Oktroisani ustav
1934. godine -------------Kralj Aleksandar ubijen u Marseju
1934-1941.g ------------- Umesto maloletnog kralja Petra II, zemljom vlada princ Pavle Karadjordjević i namesništvo
1939. godine -------------Napadom Hitlera na Poljsku počeo II svetski rat

Rodnikraj

www.rodnikraj.eu

Web stranica vam omogućuje korištenje svih svojih
usluga i  sadržaja  namijenjenih  korisnicima koji  u
potpunosti  podliježu dole navedenim uslovima ko-
rištenja. Uslovi korištenja se odnose na sve sadržaje
i usluge koje pruža "rodnikraj.eu". Korištenjem bilo
kojeg dijela ove  stranice smatra s e da su korisnici
upoznati sa ovim uslovima.P osjetioci koriste sve
sadržaje  stranice na  vlastitu odgovornost,  te se
"rodnikraj.eu" ne može  smatrati  odgovornim  za
bilo  kakvu  štet u  nastalu  korištenjem njegovih
sadržaja.

Rodnikraj
• Copyright © 2009 - 2019 by "rodnikraj"•   
Návrat na obsah